Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2030, huyện Cần Giờ cơ bản trở thành thành phố nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực.

Huyện Cần Giờ (phía trong đường màu đỏ) là địa phương duy nhất của TP HCM giáp biển.
Ảnh: Google maps.

Cần Giờ sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy Thành phố Hồ Chí Minh phát triển

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về định hướng phát triển huyện Cần Giờ.

Theo đó, xây dựng và phát triển huyện Cần Giờ đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, với sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân thành phố nhằm khai thác, phát huy lợi thế, tiềm năng biển để Cần Giờ trở thành một trong những không gian mới, động lực mới thúc đẩy phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết 12-NQ/TU đặt mục tiêu: Xây dựng và phát triển huyện Cần Giờ trở thành thành phố biển mang đặc trưng của một thành phố tăng trưởng xanh, thông minh, thân thiện môi trường; trong đó du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao là mũi nhọn, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phát triển nhanh, đời sống người dân nâng cao, bộ máy quản lý nhà nước được tổ chức tinh gọn, hiệu quả.

Đến năm 2030, huyện Cần Giờ cơ bản trở thành thành phố nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực.

Tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2030 của huyện tăng 20,7%/năm; đến năm 2030, tỷ trọng dịch vụ chiếm 74,7% tổng giá trị sản xuất; thu nhập bình quân đầu người đạt 182 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ đường đô thị được chiếu sáng đạt 100%; tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn sử dụng năng lượng sạch đạt 100%.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ – Khu Dự trữ sinh quyền thế giới. 

Trong đó triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2030-2040 để Cần Giờ trở thành một hình mẫu về sự hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái tự nhiên với nâng cao sinh kế và chất lượng sống cộng đồng dân cư, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững.

Lập, triển khai kế hoạch đề cử vùng đất ngập nước ven biển huyện Cần Giờ trở thành vùng ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu Ramsar) trong bảo tồn hệ sinh thái ven biển…

Phát huy các giá trị di tích, di sản đã được xếp hạng, làng nghề truyền thống trong Khu Dự trữ sinh quyển phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan du lịch của du khách trong và ngoài nước. Quản lý, khai thác hiệu quả các mô hình sinh kế bền vững từ các nguồn lợi tự nghiên trong Khu Dự trữ sinh quyển.

Thứ hai, triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế biển, từng bước định hình và thúc đẩy các ngành kinh tế chủ lực.

Phát triển kinh tế Cần Giờ trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của địa phương ven biển; trong đó chú trọng phát triển các ngành dịch vụ, du lịch biển, kinh tế hàng hải, nuôi trồng, khai thác và chế biến hải sản chất lượng cao.

Có chính sách thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt ưu tiên thu hút các nhà đầu tư lớn có trình độ công nghệ và quản lý tiên tiến vào các lĩnh vực dịch vụ, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch.

Phát triển du lịch Cần Giờ theo định hướng trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia với những sản phẩm mang đặc trưng của thành phố biển, trong đó chú trọng phát triển du lịch sinh thái rừng, sinh thái nông nghiệp và sinh thái biển.

Đa dạng hóa các sản phẩm, chuỗi sản phẩm, các điểm đến thuộc nhiều loại hình đặc sắc của vùng đất Cần Giờ với các trụ cột chính là du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng. 

Kết nối với các tuyến du lịch quốc tế thông qua cảng hành khách quốc tế trên luồng Sài Gòn-Vũng Tàu.

Hỗ trợ triển khai thực hiện “Dự án đầu tư mở rộng Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ” theo quy hoạch được phê duyệt. Phấn đấu tổng lượng khách du lịch đến Cần Giờ giai đoạn 2021-2030 đạt 49 triệu lượt, tốc độ tăng bình quân 12,5%/năm;…

Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, đô thị. Đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch vùng huyện theo kết quả thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 huyện Cần Giờ” theo hướng hiện đại, sát thực tiễn làm cơ sở lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đáp ứng nhu cầu phát triển;…

Thứ tư, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội.

Thứ năm, thúc đẩy phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Thứ sáu, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới.

Thứ bẩy, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng chính quyền đô thị.

Thứ tám, nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Bài viết nổi bật