Triển khai dự án Khu Phi Thuế Quan Phú Quốc [Johnathan Hạnh Nguyễn]

UBND tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Phi Thuế Quan Phú Quốc với diện tích 101ha vào tháng 6/2020. Tháng 8/2021, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang vừa có thông báo kết luận của Hội đồng thẩm định thông … Đọc tiếp Triển khai dự án Khu Phi Thuế Quan Phú Quốc [Johnathan Hạnh Nguyễn]