Cầu Thủ Thiêm, Cát Lái và cầu Cần Giờ đang triển khai tới đâu?

Cập nhật đến T3/2024 Dự án cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 hơn 17.000 tỉ đồng sắp trình HĐND TPHCM. Cụ thể, Dự án cầu Cần Giờ hơn 11.000 tỉ đồng và cầu Thủ Thiêm 4 hơn 6.000 tỉ đồng dự kiến trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư trong quý II/2024. … Đọc tiếp Cầu Thủ Thiêm, Cát Lái và cầu Cần Giờ đang triển khai tới đâu?