Cầu Thủ Thiêm, Cát Lái và cầu Cần Giờ đang triển khai tới đâu?

Cập nhật đến T2/2022 Cầu Cần Giờ, Cát Lái, Thủ Thiêm 4, tổng vốn hơn 21.000 tỷ đồng, đầu tư những năm tới giúp liên kết vùng, tháo điểm nghẽn hạ tầng nhiều khu vực ở TP HCM. Cầu Cần Giờ Quy mô lớn nhất là dự án cầu Cần Giờ, tổng mức đầu tư gần … Đọc tiếp Cầu Thủ Thiêm, Cát Lái và cầu Cần Giờ đang triển khai tới đâu?