Tiến độ Grand World Phú Quốc và Shop Vinwonders 2023 (cập nhật)

Trong bài viết này, hãy cùng Ann Home cập nhật tiến độ thi công của dự án Grand World Phú Quốc. Chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin trực tiếp từ chủ đầu tư và hình ảnh thực tế từ các cán bộ đang thi công trên đại công trường dự án.