Tiềm năng sinh lời rõ nét, BĐS khu Đông TP. HCM hút vốn đầu tư

Hạ tầng phát triển mạnh mẽ, khu Đông Sài Gòn trở thành “khu vực vàng” thu hút doanh nghiệp BĐS tiềm lực và giới đầu tư có tầm nhìn dài hạn.