The Beverly Vinhomes Grand Park – Trung tâm đẳng cấp nhất của đại đô thị Vinhomes

Phân khu The Beverly Vinhomes Grand Park (Vinhomes Quận 9) là phân khu tiếp theo mở bán sau những thành công tại các phân khu cao tầng The Rainbow & The Origami và phân khu thấp tầng The Manhattan & The Manhattan Glory. Phân khu The Beverly sẽ chia làm các tiểu khu: The Resort, The Star và … Đọc tiếp The Beverly Vinhomes Grand Park – Trung tâm đẳng cấp nhất của đại đô thị Vinhomes