The Beverly Solari Vinhomes 【Giá mới 6/2022 & Full review】

Phân khu The Beverly Solari Vinhomes Grand Park (Vinhomes Quận 9) là phân khu tiếp theo mở bán sau những thành công tại các phân khu cao tầng The Rainbow & The Origami và phân khu thấp tầng The Manhattan & The Manhattan Glory. The Beverly Solari là sự tiếp nối của phân khu The Beverly kiêu hãnh đậm chất Mỹ. Phân khu The … Đọc tiếp The Beverly Solari Vinhomes 【Giá mới 6/2022 & Full review】