Shop VinWonders Phú Quốc mở bán phân khu Palma từ 24/5/2022

Mở bán shop VinWonder tại công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam là bước phát triển tiếp theo của Vingroup tại Phú Quốc.