Shop VinWonders – Bãi Dài Phú Quốc chuẩn bị mở bán Giai đoạn 2 cuối Q4/2021

Mở bán shop VinWonder tại công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam là bước phát triển tiếp theo của Vingroup tại Phú Quốc.