Đảo Ngọc Phú Quốc chính thức là Thành phố đảo đầu tiên và các dự án nổi bật

Phú Quốc sẽ là trung tâm dịch vụ công cộng, thương mại – tài chính quốc tế, cảng quốc tế, trung tâm tiếp vận, khu phi thuế quan, thương mại, du lịch… khi lên thành phố