Đề xuất chuyển huyện Cần Giờ thành Quận Cần Giờ

Hiệp hội TPHCM đề nghị xem xét bổ sung “Quy hoạch chung” về khả năng chuyển đổi huyện Cần Giờ trở thành quận, là “đô thị biển, đô thị sinh thái, đô thị môi trường” gắn liền với việc bảo vệ nghiêm ngặt Khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn. Hiệp hội … Đọc tiếp Đề xuất chuyển huyện Cần Giờ thành Quận Cần Giờ