Công bố Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín nhất năm 2021

Chính thức công bố Top 10 Chủ đầu tư uy tín ngành Bất động sản năm 2020 từ Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report).